|  magyar  |  english  |  email

 

MOARÉ EFFEKTUS


A Moaré effektus két vagy több hullám szuperpozíciójával kialakuló interferencia eredményeként létrejövő új hullám mintázat. A szuperpozíció elve alapján a kialakuló hullám minden pontja a két kiinduló hullám azonos pontjainak összegeként határozható meg. Ha hullámhegy találkozik hullámheggyel, akkor a hullámhegyek interferenciája konstruktív (erősítő), az eredő hullámhegy amplitudója megnő (a hullámhegyek egymásra "rakódnak", szuperponálódnak). Ha hullámhegy és hullámvölgy találkozik, akkor az interferencia destruktív (gyengítő), az eredő amplitudó lecsökken vagy meg is szűnhet. Ha két raszterszerű ábrát ellenkező irányokban elforgatunk illetve eltolunk és egymásra vetítünk, un. Moaré mintázat keletkezik, amelyet a periodicitás megtörése okoz, egy kétdimenziós szinuszhullámhoz hasonló ábrát eredményez. Ugyanilyen módon feltűnhetnek egyszerű minták, amikor pl. képeket digitalizálunk (szkennelünk) egy nyomdai kivitelű (raszterrácsos) oldalról, s ezt nyomdai úton újra reprodukáljuk.


 

MOARÉ BURKOLÓELEM

 

A termék kialakításának alapját az képezi, hogy a  Moaré effektus néven ismert jelenség felhasználható a látszólagos mozgás megvalósítására.

 

    a moaré mintázat kialakulása:
 

 

Ha  a rasztermintázatokat hordozó felületek egymástól bizonyos távolságban fixen helyezkednek el, a szemlélő mozgásának következtében számára a hordozó felületeken elhelyezett rasztermintázatok egymáshoz viszonyított helyzete megváltozik, s a létrejövő interferencia hullámok relatív mozgásának érzetét kelti.

 

 

Egy transzparens (üveg) alapanyagú padló, illetve faburkolóelem rendelkezik azzal a két - alsó,  illetve felső - felülettel, amelyen a mintázatokat elhelyezve a fent említett jelenség érzékelhetővé válik. 

 

    a burkolóelem szekezete:

 

Az alsó és felső felületre a mintázatok ipari körülmények között, speciálisan erre a célra kialakított festékanyagot visznek fel, majd magas hőfokon az üvegbe égetik.

 

 

Az egymás mellé kerülő burkolóelemeken a megjelenő mintázatot folyamatos, összefüggő, egységes felületként érzékeli a szemlélő, amennyiben nem végez mozgást.  Megmozdulása esetén a teljes felület egységes "mozgását" (hullámzását) érzékeli. 
A felületen megjelenő moarémintázat hullámainak sűrűsége, látszólagos mozgásának iránya, sebessége az alkalmazott raszterek típusával, sűrűségével tetszőlegesen alakítható. Akár egy elemen belül is kialakíthatóak más-más irányú / sebességű hullámmozgást érzékeltető részletek, amelyek aztán egymás mellé kerülve, egymást kiegészítve érdekes dinamikus felületeket eredményeznek.

 

      különböző irányú "mozgást" megjelenítő mintázatok:

 

A termék előnyös műszaki tulajdonságai révén jól használható külső és belső terek kialakításánál. Esztétikai tulajdonságainak köszönhetően különösen alkalmas azon középületekben történő felhasználásra (pl. szórakozóhelyek, kávézók vagy üzletek burkolataként), ahol a figyelemfelkeltő, újszerű felület kialakítása a cél. Használható teljes felületen vagy a kollekció részét képező normál színezett üveg elemekkel együtt.

 

 

 

A szabadalmi és mintaoltalmi eljárások elindítását követően, jelenleg Moaré burkolóelem első kollekcióinak kialakításán dolgozunk. 

 

Bármely, a termékkel
kapcsolatos kérdése esetén
örömmel állok
rendelkezésére.

Vizi Balázs
tervező

06 20 570 8006
balazs@moiremedia.hu

 

 

 

A moaré effektus jelenségének fent bemutatottak szerinti alkalmazása a rekámhordozó felületek palettáját is színesítheti. Ez esetben a hirdetési felületen a moarémintázatot úgy kell kialakítani, hogy az a hirdetésen megjelenő vizuális információba beépülve a teljes felületen megjelenő animáció érzetét keltse. Mivel a mozgás érzékeltetéséhez nincsen szükség mechanikus szerkezetre, a megoldás alkalmazva költséghatékonyan alakíthatóak ki újszerű vizuális élményt nyújtó, figyelemfelkeltő, dinamikus hirdetések.

 

 

A jelenség e területen történő alkalmazását bemutató weboldal itt tekinthető meg.

 

Copyright © 2009 Moiremedia